Processen

Når jeg brygger øl, så holder jeg mig til en slagplan, hvor hver ting har sin faste plads i planen rent tidsmæssigt. På den måde sikrer jeg mig, at alt er klar når det skal bruges og samtidig frigiver det mentale ressourcer, som så passende kan bruges på at være kreativ og tænke i nye bryg og forbedringer af eksisterende. Også den mekanisk/tekniske del af forløbet bliver gransket undervejs, hvilket gennem tiden har givet mange små forbedringer, der gør processen lettere.

 B-dag minus 2 2L vand opvarmes til kogning og tilsættes lys spraymalt. Koges 20 minutter hvorefter den skoldhede urt hældes på en 2L Bluecap flaske med et stk omrøremagnet og sættes på køl. Et rør WLP gær anbringes ved stuetemperatur. Når urten har nået en temperatur på ca 25°C tilsættes den tempererede gær. Bluecap flasken anbringes på magnetomrører ved stuetemperatur under langsom omrøring.
 B-dag minus 1 Braumeister'en (BM) gøres klar: pumperne, udløbshanen og stålfilteret før hanen monteres. Isoleringskappe pakkes omkring BM.
Der fyldes afmålt mængde vand på BM (oftest 50L).
Malten og øvrige grit afvejes.
 B-dag kl. 7:30 BM tændes, mæskeprofilen tastes ind og opvarmning til indmæskningstemperatur begynder.
Maltpibe med nederste filterplade sættes i.
Den afvejede malt knuses, tilsættes eventuel øvrig grit (f.eks. havreflager) og blandes.
 B-dag kl. 8:15 Indmæskningstemperaturen er nået. Den knuste malt og grit tilsættes ca. 0,5kg af gangen under omhyggelig omrøring. Det er vigtigt, at al malt er befugtet inden den øverste filterplade lægges i og maltpiben spændes fast. Pas på ikke at presse malten sammen. Kontroltermometer monteres i toppen af maltpiben.
 B-dag kl. 8:30 Mæskningen startes. BM'en følger den forprogrammerede  mæskeprofil. Med BeerSmith app'en på min iPad følges udviklingen. Ved hjælp af iGrill termometre i toppen af maltpiben koblet til dataopsamling på min iPad kontrolleres, at temperaturforløbet er som forventet. Hvis malten i maltpiben pakker sammen (f.eks. på grund af højt indhold af havre eller hvede og dårlig blanding af den knuste malt før den hældes i piben) vil flowet op gennem piben reduceres, og det ses øjeblikkelig som stor forskel på temperaturen i toppen og bunden af maltpiben.
  Mens mæskning forløber automatisk bruges tiden på at rigge kølingen til. Jeg køler med regnvand, som pumpes fra regnvandstønden ved hjælp af en dykpumpe gennem kølespiralen og retur til en stor murerbalje. Det varme vand i murerbaljen bruges sidenhen til rengøring.
 B-dag kl. 10:30 Den forventede mængde gydevand sættes til opvarming. Sluttemperatur 78°C.
 B-dag kl. 11:00 Mæskningen er færdig. Maltpiben hejses op med talje og urten drypper af over kedlen. Derefter køres maltpiben til siden over opsamlingsbeholderen, massefylde og mængde af urt i kedlen måles og kogningen startes. Parallelt hermed tilsættes gydevand til maltpiben og gennemløbet opsamles. Massefylde af urten måles løbende. Når den planlagte SG/Plato er nået, stoppes eftergydningen og maltpiben fjernes. Volumen måles og urten hældes i kedlen. Maltpiben tømmes og rengøres, og den rengjorte maltpibe med bundplade anbringes i Braumeisteren og bruges til humle og krydderier.
  Humle og eventuelle krydderier afvejes og stilles klar i bøtter markeret med kogetid.
 B-dag kl. 12:00 BM programmeres altid til 2 timers kogning, selvom jeg som regel nøjes med at koge 60-90 minutter. Temperaturen stilles på 102°C for at opnå en effektiv "rullende" kogning. Når urten koger tilsættes første portion humle (bitterhumle samt evt. krydderier) og nedtælling i BeerSmith app'en på min iPad startes. Så får jeg en advarsel, efterhånden som de øvrige ingredienser skal tilsættes.
 B-dag kl. 14:00 Kogningen stoppes, slangepumpen sluttes til tappehanen og sættes kortvarigt til at recirkulere for at desinficere slangen og kølespiralen sættes ned i urten. Maltpibe med humle mm fjernes.
Mens urten passivt køler fra 100°C til 80°C renses og desinficeres 2 gærspande, gærlåse og gummityller med iodophor.
 B-dag kl. 14:20 Dykpumpen startes og det opsamlede, nu varme kølevand bruges til rengøring af udstyr.
 B-dag kl. 14:30 Urten har nået en temperatur på 20°C (ale, eller 12°C for lager) og kølingen stoppes. Kølespiralen fjernes og urten pumpes med slangepumpe over i gærspandene. Massefylde (O.G.) og volumen måles. Gæren tilsættes.
 B-dag kl. 15:30 BM rengøres. Pumper, hane og filter afmonteres og renses.

W-Brew tips